Πανάγια Χ. Μπομπότση   Panaya H. Bobotsi  
         
         
  Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος   Gastroenterologist - Hepatologist  
  Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών   Associate of Medical School, University of Athens, Greece  
         
         
         
  Βασ. Σοφίας 133 (έναντι Πύργου Αθηνών)   133, Vas. Sofias ave. (opposite Athens Tower)  
  11521 Αθήνα   11521 Athens GREECE  
         
         
  τηλ. ιατρείου 210 6430459   tel +30 210 6430459  
  κινητό τηλ. 6944 363313   mob +30 6944 363313  
         

Page Under Construction